Bùi Nguyên Triều

Bùi Nguyên Triều

Chuyên viên

Số điện thoại: 0369863383
Email: nguyentrieu204@gmail.com
0369863383

Kinh nghiệm

Thành tích: Best sale 8/2019

Thành tích

  • Duyên Hải Land
    30

    Giao dịch thành công

Giới thiệu

Bạn có nhu cầu về bất động sản, bạn muốn được tư vấn,
bạn cần hỏi thêm thông tin thị trường? Liên hệ với Triều ngay!

0369863383