Nguyễn Tuấn Minh

Nguyễn Tuấn Minh

Chuyên viên

Số điện thoại: 0783599666
Email:
0783599666

Kinh nghiệm

Thành tích: Best Sale 2020

Thành tích

  • Duyên Hải Land
    0

    Giao dịch thành công

Giới thiệu

Bạn có nhu cầu về bất động sản, bạn muốn được tư vấn,
bạn cần hỏi thêm thông tin thị trường? Liên hệ với Minh ngay!

0783599666