Bùi Đức Long

Bùi Đức Long

Chuyên viên

Số điện thoại: 0947799586
Email: duclong.dhi.hp@gmail.com
0947799586

Kinh nghiệm

Thành tích:

Thành tích

  • Duyên Hải Land
    20

    Giao dịch thành công

Giới thiệu

Bạn có nhu cầu về bất động sản, bạn muốn được tư vấn,
bạn cần hỏi thêm thông tin thị trường? Liên hệ với Long ngay!

0947799586