Nguyễn Trọng Tú

Nguyễn Trọng Tú

Chuyên viên

Số điện thoại: 0905959286
Email: tunguyen9636@gmail.com
0905959286

Kinh nghiệm

Thành tích:

Thành tích

  • Duyên Hải Land
    2

    Giao dịch thành công

Giới thiệu

Bạn có nhu cầu về bất động sản, bạn muốn được tư vấn,
bạn cần hỏi thêm thông tin thị trường? Liên hệ với Tú ngay!

0905959286