Nguyễn Sơn Hà

Nguyễn Sơn Hà

Trường Phòng

Số điện thoại: 0932225464
Email: sonha.dhi@gmail.com
0932225464

Kinh nghiệm

Thành tích:
Ngoại ngữ: Vietnamese, English

Thành tích

  • Duyên Hải Land
    2

    Giao dịch thành công

Giới thiệu

Bạn có nhu cầu về bất động sản, bạn muốn được tư vấn,
bạn cần hỏi thêm thông tin thị trường? Liên hệ với Hà ngay!

0932225464