Nguyễn Chung Đức

Nguyễn Chung Đức

Chuyên viên

Số điện thoại: 0987364866
Email: duc.nguyen160693@gmail.com
0987364866

Kinh nghiệm

Thành tích: Best sale năm 2018
Ngoại ngữ: Vietnamese, English

Thành tích

  • Duyên Hải Land
    100

    Giao dịch thành công

Giới thiệu

Bạn có nhu cầu về bất động sản, bạn muốn được tư vấn,
bạn cần hỏi thêm thông tin thị trường? Liên hệ với Đức ngay!

0987364866