Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn Thị Quỳnh

Chuyên viên

Số điện thoại: 0354111039
Email: nguyenquynhdhi@gmail.com
0354111039

Kinh nghiệm

Thành tích: Best sale tháng 9/2020
Ngoại ngữ: Vietnamese, English

Thành tích

  • Duyên Hải Land
    10

    Giao dịch thành công

Giới thiệu

Bạn có nhu cầu về bất động sản, bạn muốn được tư vấn,
bạn cần hỏi thêm thông tin thị trường? Liên hệ với Quỳnh ngay!

0354111039