Tài liệu

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Duyên Hải Land đã và đang là một đơn vị song hành, kết hợp và giúp đỡ Chủ đầu tư trong việc phát triển sản phẩm bất động sản có chất lượng tốt, mang ý nghĩa và giá trị thực cho cả người sử dụng và cả cộng đồng, xã hội.

Dự án đang triển khai:

Dự án Nhà ở xã hội xã An Tiến – An Lão – Hải Phòng

Dự án Duha Sapa Residences ( Lào Cai)

 

All in one