Năng lực lãnh đạo

Ban lãnh đạo có thâm niên 20 năm quản trị các công ty lớn như CADI-SUN, Đất Xanh Group, Nam Long Group…

Phẩm chất:

Năng lực đội ngũ

Chúng tối đã tuyển dụng và sàng lọc trong nhiều năm để có một đội ngũ nhân viên tinh nhuệ, nhiệt huyết.

Chuyên môn:

Năng lực trang thiết bị

Chúng tôi liên tục đầu tư các trang thiết bị hiện đại nhất trên thị trường để phục vụ công tác phân phối, tư vấn, marketing, cũng như có quan hệ hợp tác với các đối tác trong phạm vi Hải Phòng

Trang thiết bị: