TIN TỨC

Chúc mừng kỉ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong những ngày của tháng 5 lịch sử này, Duyên Hải Land một lòng hướng về hình ảnh của Người Cha già Dân tộc, một người luôn hết lòng vì dân, vì nước.

Dù đã đi xa nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn luôn sống mãi cùng non sông, đất nước và Nhân dân Việt Nam. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác cũng là dịp để toàn thể thành viên của Duyên Hải Land soi chung tấm gương lớn, để học tập và làm theo lý tưởng, đạo đức của Vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Đời đời thành kính ghi nhớ ơn Người!

All in one